วิธีการแก้ไขกรณีใช้งานรีโมทคอนโทรลของกล่องรับสัญญาณ TrueID TV ไม่ได้

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TrueID, TrueID Help Center ช่วยให้คุณสามารถจัดการปัญหาการใช้งานทรูไอดีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว คลิก