รูปและรายละเอียดของกล่องรับสัญญาณ OPENTEL 4K-OP10D

กล่องรับสัญญาณ : ด้านหน้า


กล่องรับสัญญาณ : ด้านหลัง


กล่องรับสัญญาณ : ด้านขวา


กล่องรับสัญญาณ : ด้านซ้าย


กล่องรับสัญญาณ : ด้านล่าง


รีโมทคอนโทรล (Remote)


สาย HDMI