ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูวิชั่นส์ รูปแบบบิลใบแรก

คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการใบแรกที่ได้รับ