TrueVisions

วิธีแก้ไขปัญหาด้านการรับชมโทรทัศน์ของทรูวิชั่นส์

ปัญหาด้านการรับชมโทรทัศน์ของทรูวิชั่นส์ 


หากเกิดปัญหาให้ตรวจสอบสาเหตุและอาการ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยตรวจสอบจากรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

 • ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดทำงานหรือไม่
 • ตรวจสอบแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล

หน้าปัดไม่แสดงสัญญาณภาพ

 • ตรวจสอบสายไฟฟ้าและปลั๊กไฟ ว่าเสียบถูกต้องหรือไม่

หน้าปัทม์เครื่องรับแสดงไฟสีแดง

 • ให้กดปุ่ม [POWER] ที่ตัวเครื่อง หรือบนรีโมทคอนโทรล เนื่องจากอยู่ในโหมดพร้อมใช้งาน สถานะไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว

เครื่องรับไม่ตอบสนองการทำงานใดๆ
   

 • ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่
   
 • ถอดปลั๊กไฟทิ้งไว้ 5-10 นาที แล้วเสียบปลั๊กใหม่

ทุกช่องรายการมีภาพเป็นเส้นๆ หรือ จอติดๆดับๆไม่มีสัญญาณ

 • ตรวจสอบสายสัญญาณ AV สายสีเหลือง ต้องเสียบให้แน่นหรือเปลี่ยนใหม่
- ตรวจสอบโทรทัศน์ว่ามีปัญหาหรือไม่
 • ติดต่อทรู คอลเซ็นเตอร์ โทร 1242 หรือตัวแทนใกล้บ้าน

สัญญาณภาพมาๆหายๆ (สภาพอากาศปกติ)

 • ตรวจสอบว่าสัญญาณจานดาวเทียมมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่
 • ตรวจสอบสายนำสัญญาณที่ต่อเข้าขั้วสัญญาณว่าหลวมหรือไม่
 • ติดต่อทรู คอลเซ็นเตอร์ โทร 1242 หรือตัวแทนใกล้บ้าน เพื่อตรวจเช็คสัญญาณ หรือเช็คสัญญาณตามคู่มือการใช้งานเครื่องรับสัญญาณ

ไม่มีเสียง / ไม่มีสัญญาณภาพ

 • ตรวจสอบปุ่มปิดเสียง (Mute) ที่รีโมทคอนโทรล
 • ตรวจสอบระดับความดังของเสียงที่รีโมทคอนโทรล หรือโทรทัศน์
 • ลองปรับเปลี่ยนช่องรายการอื่น
 • ตรวจสอบสายสัญญาณเสียงและภาพ (สีแดง สีขาว และสีเหลือง) ว่าสายหลุดหลวมหรือไม่
 • ถอดและใส่สมาร์ทการ์ดใหม่
 • ถอดปลั๊กแล้วลองเสียบใหม่
 • หากยังพบปัญหาอยู่ กรุณาติดต่อทรู คอลเซ็นเตอร์ โทร 1242

ภาพสัญญาณติดๆดับๆ

 • ตรวจสอบว่าจานรับสัญญาณดาวเทียมมีการเคลื่อนย้ายหรือไม่
 • ตรวจสอบสายนำสัญญาณที่ต่อเข้าขั้วสัญญาณว่าหลวมหรือไม่
 • ตรวจสอบทีวีว่ามีปัญหาหรือไม่

หน้าจอโทรทัศน์ขึ้นคำว่า ระดับสัญญาณต่ำ สลับกับค้นหาสัญญาณ (สภาพอากาศปกติ)

 • ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางบังหน้าจานรับสัญญาณดาวเทียมหรือไม่
 • ติดต่อทรู คอลเซ็นเตอร์ โทร 1242 หรือตัวแทนใกล้บ้าน