TrueOnline

5 วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ การกระจายสัญญาณ WiFi

วิธีที่จะทำให้ Modem ของคุณ มีประสิทธิภาพในการทำงาน และกระจายสัญญาณได้ครอบคลุมพื้นที่ในบ้านมากขึ้น สามารถรับชมได้จาก VDO นี้

  • วาง Modem ให้อยู่จุดกึ่งกลางของบ้าน
  • วาง Modem แนวตั้งหรือแนวนอน ให้ถูกต้องตามรุ่น
  • วาง Modem ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
  • มี Modem เก่า นำมาใช้เป็นตัวเพิ่มสัญญาณโดยการต่อสาย LAN
  • ซื้ออุปกรณ์เสริมช่วยกระจายสัญญาณ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในบ้าน