TrueMove H
บิลและการชำระค่าบริการ

คำถามยอดฮิต

บิลและการชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

บริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินได้หรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินแจ้งเตือนได้โดยทำรายการแบบด่วนพิเศษ USSD กด *939*4*2*3*จำนวนเงินยอดใหม่ที่ต้องการให้แจ้งเตือน# โทรออก ไม่เสียค่าบริการ