TrueMove H
ย้ายค่ายเบอร์เดิม

คำถามยอดฮิต

บิลและการชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

บริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (Mobile Number Portability: MNP) คืออะไร

บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ MNP (Mobile Number Portability) คือการที่ลูกค้าสามารถโอนย้ายเบอร์มือถือจากผู้ให้บริการรายเดิมไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ได้ โดยยังสามารถใช้เบอร์มือถือเบอร์เดิมได้ตามปกติ

หมายเหตุ: นี้ความเร็วในการโอนย้ายขึ้นอยู่กับปริมาณคำขอโอนย้าย ณ ขณะนั้น