TrueMove H
ย้ายค่ายเบอร์เดิม

คำถามยอดฮิต

บิลและการชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

ลูกค้าต้องการยกเลิกการโอนย้ายเครือข่ายทำได้หรือไม่

ลูกค้าสามารถขอยกเลิกได้ที่ศูนย์บริการของผู้ให้บริการรายใหม่ที่ได้เคยยื่นคำขอโอนย้ายไว้เท่านั้น โดยจะต้องติดต่อเพื่อขอยกเลิกภายในเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 นับจากวันที่ยื่นคำขอ