TrueMove H
ย้ายค่ายเบอร์เดิม

คำถามยอดฮิต

บิลและการชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

มีค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเครือข่ายหรือไม่

ลูกค้าต่างเครือข่าย ย้ายค่ายมาเป็นทรูมูฟ เอช ยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (จากเดิมเรียกเก็บ 29 บาท) ถึงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง