TrueMove H
ระบบเครือข่ายและ WiFi

คำถามยอดฮิต

บิลและการชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

Fair Usage Policy (FUP) คืออะไร และ ทรูมูฟ เอช 3G มี FUP หรือไม่

Fair Usage Policy หรือ FUP เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการใช้งานดาต้าโทรศัพท์มือถือ เพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสมและตรงกับวัตถุประสงค์ เนื่องจาก หากมีการนำเอาแพ็กเกจ 3G แบบไม่จำกัด (Unlimited) ไปใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การนำไปใช้งาน Bit Torrent โดยใช้โทรศัพท์มือถือต่อเป็นโมเด็ม หรือต่อผ่านแอร์การ์ด จะส่งผลกระทบต่อการใช้งาน 3G ของลูกค้าส่วนใหญ่ ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งาน 3G โดยรวมลดลง รวมถึงความเร็วในการใช้งานลดลงด้วย

ดังนั้น เพื่อคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าโดยรวม ทรูมูฟ เอช จึงได้นำเอานโยบายนี้มาใช้กับบริการแพ็คเกจการใช้งานดาด้าด้วย