TrueMove H
ระบบเครือข่ายและ WiFi

คำถามยอดฮิต

บิลและการชำระค่าบริการ

ย้ายค่ายเบอร์เดิม

แพ็กเกจและบริการ

การตั้งค่าโทรศัพท์และอุปกรณ์

กรุณาเลือก
ยี่ห้อ
รุ่น

4G หรือ LTE คืออะไร และ ดีอย่างไร

4G หรือ LTE เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ที่เราพัฒนาต่อจาก 3G+ บนคลื่นความถี่ 2100MHz เพื่อเพิ่มความสามารถของความเร็วในการรับส่งข้อมูลให้สูงขึ้น รองรับการใช้งานดาต้าที่ต้องการความเร็วสูง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือด้วยความเร็วสูง โดยเฉพาะความเร็วในการอัพโหลดข้อมูล