TrueMove H

ทรูมูฟ เอช วิธีการดูแลรักษาโทรศัพท์มือถือและชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี

เราสามารถดูได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่เริ่มเสือมสภาพ?

 • ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง สังเกตว่ามีลักษณะบวมหรือมีของเหลวออกมาหรือไม่
 • สังเกตการใช้งานว่า ระดับของแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็วทั้งที่พึ่งทำการชาร์จมาหรือไม่
 • ทดสอบโดยนำแบตเตอรี่มาหมุนกับพื้น สังเกตว่าหมุนได้หรือไม่ เพราะแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพจะไม่สามารถหมุนได้

 

ข้อควรระวังเพื่อรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ และโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • ไม่ควรนำแบตเตอรี่เข้าใกล้ความร้อน หรือไฟ  หลีกเลี่ยงการจัดเก็บที่ได้รับแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิที่สูงสุดไม่ควรเกิน 60 ํC (140 ํF)
 • แบตเตอรี่จะให้สมรรถนะสูงสุดเมื่อทำงานที่อุณหภูมิห้อง (20-25 ํC)
 • ห้ามชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะไม่มีแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
 • ควรชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดี
 • เพื่อป้องกันแถบแม่เหล็กเสื่อมสภาพ กรุณาจัดเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ห่างจากอุปกรณ์แม่เหล็ก เช่น แผ่นดิสก์ เครดิตการ์ด ฯลฯ

 

วิธีการใช้งานที่จะทำให้แบตเตอรี่ของคุณใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

 • ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่แบตเตอรี่ต่ำกว่า 30% เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็วขึ้น
 • ไม่ควรใช้งานจนแบตเตอรี่หมด (แบตเตอรี่เหลือ 0%) โดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เสียเร็วขึ้น
 • เวลาชาร์จแบตเตอรี่ ควรเสียบสายชาร์จกับปลั๊กไฟก่อน แล้วจึงนำหัวชาร์จมาเสียบกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อป้องกันปัญหาไฟกระชาก
 • ควรใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรืออุปกรณ์ที่เป็นของแท้เท่านั้น
 • ควรใช้ปลั๊กสามตาแบบสายยาวต่อเป็นเต้าเสียบให้โทรศัพท์เคลื่อนที่ จะมีความปลอดภัยสูงกว่าการเสียบ โทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าเต้าเสียบโดยตรง และเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)
 • หลีกเลี่ยงการทำแบตเตอรี่หรือโทรศัพท์เคลี่อนที่ตกกระแทก เพราะอาจทำให้สารเคมีในแบตเตอรี่รั่วไหลหรือขั้วแบตเตอรี่อาจจะหลุดออกจากกันได้
 • ถ้าหากไม่ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นเวลานาน และแบตเตอรี่สามารถถอดออกมาได้ ควรถอดแบตเตอรี่เก็บไว้ในขณะที่มีประจุประมาณ 40% และควรเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีความชื้น