TrueMove H

โปรโมชั่น 900 คุ้มทุกค่าย

โปรโมชั่น 900 คุ้มทุกค่าย

รายละเอียด
โทรทุกเครือข่าย นาทีละ 90 สตางค์ (คิดตามจริงเป็นวินาที วินาทีละ 1.50 สตางค์) ตลอด 24 ชั่วโมง
SMS 2 บาท/ข้อความ
MMS 3 บาท/ครั้ง
WiFi 1 บาท/นาที
3G/2G 1.50 บาท/MB (คิดตามปริมาณการใช้งานข้อมูล)

ช่องทางสมัคร
กด 9305 โทรออก
 
ระยะเวลาจำหน่าย
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป