TrueMove H

โปรโทรสบาย 25 สตางค์

โปรโมชั่นทรูมูฟ เอช แบบเติมเงิน ที่เหมาะสำหรับผู้ใช้เน้นการโทร

ราคา
ซิมการ์ด 49 บาท
 
รายละเอียด
โทรในเครือข่าย 25 สตางค์/นาที โทรนอกเครือข่าย นาทีแรก 99 สตางค์ นาทีต่อไปนาทีละ 25 สตางค์ (คิดเป็นนาที)
SMS 2 บาท/ข้อความ
MMS 3 บาท/ครั้ง
Data 1 บาท/เมกะไบต์ คิดตามปริมาณการใช้งานข้อมูล
WiFi 1 บาท/นาที

ช่องทางสมัคร
กด *935 *1# โทรออก

ระยะเวลาจำหน่าย
ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป