TrueMove H

iTalk 90

iTalk 90
 
ค่าบริการ
90 บาท
 
สิทธิ์ที่ได้รับ 
แพ็กเกจเสริมสมัครได้ทั้งแบบ รายครั้ง , ต่ออายุอัตโนมัติ
ระยะเวลาใช้งาน 30 วัน
โทรทุกเครือข่ายได้ 200 นาที
 
วิธีการสมัครด้วยตัวเอง
กด *900*3110# โทรออก (แบบรายครั้ง)
กด *900*2110# โทรออก (แบบต่ออายุอัตโนมัติ)
 
ระยะเวลาจำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2556 เป็นต้นไป