Support

โครงการช้อปดีมีคืน

เงื่อนไขการรับสิทธิ

 1. เป็นการซื้อสินค้าและบริการที่เกิดขึ้นระหว่าง 23 ต.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563 ตามจำนวนที่มีการจ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกิน 30,000 บาท เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาในปีภาษี 2563 ในเดือน มี.ค. 2564
 2. เป็นสินค้าหรือบริการที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือเป็นสินค้าประเภทหนังสือ (รวมถึง e-book) และ สินค้า OTOP
 3. ต้องมีใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบ จากการซื้อสินค้าและบริการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอลดหย่อนภาษี
 4. ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง จะไม่สามารถใช้สิทธิ์มาตรการนี้ได้

ค่าสินค้าและบริการของบริษัท ที่สามารถนำมาลดหย่อนได้

 1. ค่าซื้อเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่
 2. ค่าซื้อ Gadget & Accessory
 3. ค่าซื้อ SIM Card
 4. ค่าซ่อมเครื่อง
 5. ค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่, ค่าใช้บริการทรูอินเตอร์เน็ต, ค่าใช้บริการทรูวิชั่นส์
  ​*ค่าสินค้าและบริการอื่นๆ ให้สังเกตุที่ใบกำกับภาษีจะแสดงยอด ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ชำระในช่วงวันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63

การจัดส่งใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีเต็มรูป

ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีเต็มรูปที่ชำระช่วงวันที่ 23 ต.ค. – 31 ธ.ค. 63 ส่งมอบให้กับลูกค้า

 1. ทาง SMS
 2. ทาง e-mail
 3. ทางไปรษณีย์
 4. รับ ณ จุดรับชำระ
  • ทรูช็อป ทรูพาร์ทเนอร์ (ต้องแจ้งขอแบบเต็มรูป ณ จุดรับชำระ)
  • เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ต้องแจ้งขอแบบเต็มรูป ณ จุดรับชำระ)
  • เทสโก้ โลตัส (ต้องแจ้งขอแบบเต็มรูป ณ จุดรับชำระ)
  • ไปรษณีย์ไทย (ต้องแจ้งขอแบบเต็มรูป ณ จุดรับชำระ)
  • ตู้รับชำระอัตโนมัติ ทรูมันนี่ (ต้องเลือกแบบเต็มรูป)

สินค้าและบริการที่ลดหย่อนภาษีได้

 1. สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีหน้าร้าน หรือร้านค้าออนไลน์ก็ได้ค่ะ แต่ต้องเป็นร้านค้าที่จดทะเบียนภาษี VAT ซึ่งสามารถออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบให้ได้เท่านั้นนะคะ เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร
 2. หนังสือ ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ทุกประเภท (ยกเว้นหนังสือประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์) ทั้งนี้ หากเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน จึงจะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้
 3. สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว โดยสามารถตรวจสอบร้านค้าได้ที่ otoptoday โดยจะเป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ก็ได้