Support

ทรู ไอดี True ID คืออะไร

True ID คือ Username สำหรับลูกค้า เพื่อเชื่อมต่อเข้าใช้บริการและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มทรู แบบครบวงจร 
ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบค่าใช้บริการและข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง การเติมเงิน ชำระค่าบริการ ดูและดาวน์โหลดคอนเทนต์ หรือการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ 
นอกจากนี้ ลูกค้ายังจะได้รับสิทธิพิเศษจากบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในกลุ่มทรูอีกด้วย

 

สำหรับการเข้าใช้งาน True iService ลูกค้าจะต้องใช้ True ID Username และ Password มา Log in ก่อนเข้าใช้งาน เพื่อความปลอดภัยในการดูข้อมูลของลูกค้าและการทำธุรกรรมต่างๆ