Support

True ID ต่างกับ True You อย่างไร

True ID คือ Username ที่เชื่อมต่อคุณเข้าถึงบริการและสิทธิพิเศษของกลุ่มทรูแบบครบวงจร ส่วน True You เป็นสิทธิพิเศษต่างๆ ที่มอบให้สำหรับลูกค้าทรูโดยเฉพาะ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TrueID, TrueID Help Center ช่วยให้คุณสามารถจัดการปัญหาการใช้งานทรูไอดีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว คลิก