Support

ต้องการเปลี่ยน E-mail ที่เคยลงทะเบียน TrueID ได้หรือไม่

สามารถทำได้ เพียงลูกค้าติดต่อ Call Center 1242 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้