ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูมูฟ เอช รูปแบบ Share Plan

คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการแบบ Share Plan ที่ได้รับ