ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูมูฟ เอช รูปแบบการเปลี่ยนโปรโมชั่น

คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการแบบการเปลี่ยนโปรโมชั่นที่ได้รับ