ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูมูฟ เอช รูปแบบการจ่ายล่วงหน้า

คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการแบบการจ่ายล่วงหน้าที่ได้รับ