การเลือกโหมดเครือข่าย 2G และ 3G สำหรับ True SMART MAX 4.0

 1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า (Settings)
 2. เลือก เพิ่มเติม (More)
 3. เลือก เครือข่ายมือถือ (Cellular networks)
 4. เลือก ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ (Preferred network type)
 5. เลือกประเภทเครือข่ายที่ต้องการ ดังนี้
  -  2G/3G : คือ การใช้งานในโหมดอัตโนมัติ
  -  2G only : คือ การเลือกใช้งานเฉพาะ 2G
  -  3G only  : คือ การเลือกใช้งานเฉพาะ 3G