ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูมูฟ เอช รูปแบบบิลใบแรก

คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการใบแรกที่ได้รับ