ทรูลิฟวิ่งเทค กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

ถาม-ตอบ ข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับ ทรูลิฟวิ่งเทค กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ

คำถาม  คำตอบ
1.อุปกรณ์รองรับความละเอียดได้เท่าไหร่  รองรับความละเอียดได้ถึง 1080P
2. อุปกรณ์สามารถหมุดได้หรือไม่/ ได้กี่องศา  อุปกรณ์สามารถปรับการหมุนได้ โดยปรับได้ผ่าน Application เท่านั้น
 อุปกรณ์สามารถหมุนได้ 355 องศาในแนวนอน และ 75 องศาในแนวตั้ง
3. อุปกรณ์สามารถดูย้อนหลังได้หรือไม่  สามารถดูย้อนหลังได้โดยต้องทำการซื้อ Cloud Storage หรือ สามารถใช้ Micro SD Card บันทึกได้ โดยสามารถรองรับความจุได้สูงสุด 64GB
4. สามารถคุยกับคนอื่นผ่านกล้องได้หรือไม่  สามารถคุยกับบุคคลอื่นภายในบ้านผ้านกล้องได้ เนื่องจากมีระบบ Intercom Function

 

การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อาการปัญหา  การตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้น 
1. ไม่สามารถใช้ Application
ในการควบคุมระบบ Automation ได้
1. ตรวจสอบสาย Power ที่มีการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง (Router)
ปัญหาจากอินเทอร์เน็ต     1.1) หากยังไม่ได้มีการเสียบสาย Power ให้ลูกค้าทำการเสียบเพื่อทดลองระบบต่างๆ
      1.2) หากมีการเสียบสาย Power แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ ให้ไปข้อที่ 2
  2. ตรวจสอบอุปกรณ์ Router Internet ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่
      2.1) ทำการตรวจสอบสาย LAN ที่เชื่อมต่อระหว่าง Router 
      2.2) หากสาย LAN มีปัญหา ให้ลูกค้าเปลี่ยนสาย LAN แล้วคอยติดตามงาน
      2.3) หากสาย LAN ไม่มีปัญหา ให้ไปที่ข้อ 3
  3. ตรวจสอบสัญญาณอินเทอร์เน็ต
      3.1) ทำการปิดรับสัญญาณ 4G บนโทรศัพท์เคลื่อนที่
      3.2) ทำการเชื่อมต่อมือถือเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต ผ่าน Wi-Fi
      3.3) ทำการเปิด Web Browser เพื่อทดสอบว่ามีการโหลดหน้าเว็บ หรือไม่
      3.4) หากไม่สามารถใช้งาน Wi-Fi ได้ให้ลูกค้าตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ
      3.5) หากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้
กรุณาติดต่อ True Call Center 1242 
2. ไม่สามารถส่งการแจ้งเตือนไปที่แอพพลิเคชั่นได้ 1.อุปกรณ์ไม่ปรากฎในหน้าhomeในApplication
ปัญหาจากอุปกรณ์ และแอพพลิเคชั่น    1.1) ตรวจสอบadapterว่าเสียบแน่นหรือไม่
     1.2) ทำการเช็คadapterว่าใช้การได้หรือไม่   1.2.1)โดยให้เอาadapterไปเสียบกับอุปกรณ์อื่น      
     1.3)ให้เช็คสายusbว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่  1.3.1) โดยนำสายusbไปเสียบอุปกรณ์อื่น
     1.4) ทำการตรวจสอบPort LAN 
         1.4.1) หากไฟแสดง สีส้ม แสดงว่า สัญญาณเครือข่ายมีปัญหา
              1.4.1.1) ให้ทำการเช็คสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ
              1.4.1.2) ตรวจสอบสัญญาณไฟที่router หากมีสีแดง หรือ สีส้ม แสดงว่าrouterไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
      1.5) ทำการลบอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่น
            1.5.1) ล็อคอินเข้าสู่แอพพลิเคชั่น ArtaniZB
            1.5.2) เข้าสู่หน้า 'Home'
            1.5.3) เลือก 'Smart IP Camera'
            1.5.4) เลือก 'Setting' (รูปฟันเฟือง)
            1.5.5) เลือก 'Delete' 
     1.6) ทำการFactory Resetอุปกรณ์
           1.6.1) โดยการดันกล้องขึ้น จะสังเกตุเห็นปุ่มreset อยู่ด้านซ้ายTF Card
           1.6.2) ใช้เข็มจิ้มค้างไว้8-10วินาที
           1.6.3) ทำการAddอุปกรณ์ใหม่ (ตาม UserManual)
  2. ใช้นิ้วปัดแล้วกล้องไม่หมุน
      2.1) ขั้นตอนการลบอุปกรณ์ผ่านแอพพลิเคชั่น ตามหัวข้อ 1.5)
      2.2) ทำการFactory Resetอุปกรณ์
           2.2.1) โดยการดันกล้องขึ้น จะสังเกตุเห็นปุ่มreset อยู่ด้านซ้ายTF Card
           2.2.2) ใช้เข็มจิ้มค้างไว้8-10วินาที
           2.2.3) ทำการAddอุปกรณ์ใหม่
   หากอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้ กรุณาติดต่อ  True Call Center 1242

 

หากต้องการคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ด้านล่างมุมขวา