ตัวอย่างเครื่อง iPhone XS Max ที่รองรับ 2 nanoSIM Card

ดาวน์โหลดคู่มือฉบับเต็ม คลิกดาวน์โหลดไฟล์​