การ Update Location สำหรับ TRUE Lenovo K5 Note 4G Turbo

  1. หน้าจอหลัก แตะไอคอน แอพฯ (App)
  2. เลือก การตั้งค่า (Settings) > เลือก เพิ่มเติม (More…)
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ (Mobile networks) > เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)
  4. ที่หน้าจอจะขึ้น กำลังค้นหา (Searching) รอสักครู่
  5. เมื่อค้นหาเรียบร้อยแล้ว จะมีชื่อเครือข่ายแสดงขึ้นมา
  6. แตะ เลือกโดยอัตโนมัติ (Choose automatically) เพื่อให้ระบบเลือกแบบอัตโนมัติให้
  7. ระบบจะลงทะเบียนเครือข่าย และแสดงข้อความ “ลงทะเบียนบนเครือข่ายแล้ว” (Registered on network)
  8. กลับหน้าจอหลักทดสอบการใช้งานอีกครั้ง