การเลือกโหมดเครือข่าย สำหรับ True SMART 4G MAX 5.5

  1. หน้าจอหลัก เลือก การตั้งค่า [Settings]
  2. เลือก เพิ่มเติม [More]
  3. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular networks]
  4. เลือก ประเภทเครือข่ายที่ต้องการ [Preferred network Type]
  5. เลือกเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน