การตั้งค่า APN สำหรับ True SMART 4G 3.5 HYBRID

  1. หน้าจอหลัก เลือก เมนู [Menu]
  2. เลือก การตั้งค่า [Settings]
  3. เลือก เพิ่มเติม [More]
  4. เลือก เครือข่ายมือถือ [Cellular network]
  5. เลือก ชื่อจุดเข้าใช้งาน [Access point name]
  6. จะพบกับชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ดที่ใส่ หากไม่มีชุดการตั้งค่า หรือไม่สามารถใช้งานได้ สามารถรีเซ็ตการตั้งค่า โดยการกด เมนู
  7. เลือก รีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น [Reset to Default]
  8. จะมีชุดการตั้งค่าตามซิมการ์ด ปรากฏขึ้น คือ
    • TRUE-H INTERNET
    • TRUE-H MMS
  9. การตั้งค่า APN แบบกำหนดเอง ที่หน้าชื่อจุดเข้าใช้งาน กดเครื่องหมายบวก (+)
  10. การตั้งค่า TRUE-H INTERNET
    • ชื่อ [Name] : TRUE-H INTERNET
    • APN [APN] : internet
    • ประภท APN [APN Type] : default,supl
    • ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
    • รหัสผ่าน [Password] : true
    • MCC : 520
    • MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
    • กดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก บันทึก [Save]
  11. การตั้งค่า TRUE-H MMS
    • ชื่อ [Name] : TRUE-H MMS
    • APN [APN] : hmms
    • ประเภท APN [APN Type] : mms
    • ชื่อผู้ใช้ [Username] : true
    • รหัสผ่าน [Password] : true
    • MMSC : http://mms.trueh.com:8002/
    • พร็อกซี่ MMS [MMS Proxy] : 10.4.7.39
    • พอร์ต MMS [MMS Port] : 8080
    • MCC : 520
    • MNC : 00 (Real Move) / 04 (Real Future)
    • กดปุ่มเมนู จากนั้นเลือก บันทึก [Save]