จำนวนแจ้งเตือนยอดเงินปัจจุบัน (iControl) ตรวจสอบอย่างไร

คุณสามารถตรวจสอบโดยทำรายการแบบด่วนพิเศษ USSD กด *939*4*2*5# โทรออก ไม่เสียค่าบริการ