บริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินได้หรือไม่

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินแจ้งเตือนได้โดยทำรายการแบบด่วนพิเศษ USSD กด *939*4*2*3*จำนวนเงินยอดใหม่ที่ต้องการให้แจ้งเตือน# โทรออก ไม่เสียค่าบริการ