บริการแจ้งเตือนเมื่อมียอดใช้งานเกิน (iControl) ยกเลิกอย่างไร

คุณสามารถยกเลิกโดยทำรายการแบบด่วนพิเศษ USSD กด *939*4*2*4# โทรออก ไม่เสียค่าบริการ