วิธีใช้งาน Wi-Fi by Truemove สำหรับ Mac OSX (Wi-Fi hotspot)

  1. คลิกที่ Apple Icon เลือก System Preferences....
  2. เลือก Network และเลือก Airport
  3. เลือกแถบ PPPoE เป็นอันดับแรก เพื่อตรวจสอบการตั้งค่า ในกรณีที่ใช้ Wi-Fi hotspot ไม่ต้องตั้งค่าใดๆ กรณีตรวจสอบแล้วมีการ Check box ไว้ ที่ Connect using PPPoE ให้เอาเครื่องหมายถูกออก
  4. เลือกแถบ TCP/IP ที่ Configure IPv4 ให้เลือก Using DHCP และที่ IP Address จะได้ต้องได้ IP ชุด 10.xx.xx.xx
  5. เมื่อได้ IP ชุดดังกล่าวแล้ว สามารถที่จะใช้งาน Wi-Fi hotspot ได้โดยเปิด Browser ขึ้นมา และใส่ Log in ที่ใชงาน ซึ่งดูรายละเอียด Package ต่าง ๆ ได้ที่ www.truewifi.net