การตรวจสอบ IMEI และ Wi-Fi MAC Address สำหรับ TRUE BEYOND 4G

  1. เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก About device <เกี่ยวกับอุปกรณ์>
  3. เลือก Status <สถานะ>
  4. ตรวจสอบ IMEI และ Wi-Fi MAC Address