การ Update Location สำหรับ True Lenovo 4G LTE 5.0

  1. หน้าจอหลัก เข้าไปที่ การตั้งค่า (Settings)
  2. เลือกแถบ ข้อมูลมือถือ (Mobile data)
  3. เลือก ผู้ให้บริการเครือข่าย (Network operators)
  4. รอค้นหาเครือข่าย
  5. เลือกสัญญาณจากเครือข่ายที่ต้องการ