มีค่าธรรมเนียมการโอนย้ายเครือข่ายหรือไม่

ลูกค้าต่างเครือข่าย ย้ายค่ายมาเป็นทรูมูฟ เอช ยกเว้น การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการย้ายค่ายเบอร์เดิม (จากเดิมเรียกเก็บ 29 บาท) ถึงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง