การ Update Location สำหรับ True Super 1, True Super Ultra 1, True Super II

  1. เลือก Settings <ตั้งค่า>
  2. เลือก Connection settings <ตั้งค่าการเชื่อมต่อ>
  3. เลือก Network selection <เลือกเครือข่าย>
  4. เลือก Manual <ใช้มือ>
  5. เลือกเครือข่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของทรูก่อน
  6. จากนั้นกลับมาเลือก Network selection <เลือกเครือข่าย> และเลือก Auto <อัตโนมัติ> อีกครั้ง