รูปและรายละเอียดของ HUAWEI DN8245W

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟของ HUAWEI DN8245W

อุปกรณ์ภายในกล่อง