รูปและรายละเอียดของ Alpha ASL-74322RT

รูปอุปกรณ์

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟของ Alpha Networks ASL-74322RT

อุปกรณ์ในกล่อง ประกอบด้วย