รูปและรายละเอียดของ HUAWEI HG8247W5 (สีขาว)

ตัวเครื่องด้านหน้าตัวเครื่องด้านหลังตัวเครื่องด้านบนตัวเครื่องด้านล่างตัวเครื่องด้านซ้ายตัวเครื่องด้านขวาสถานะไฟของ HUAWEI HG8247W5


อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย