รูปและรายละเอียดของ SERCOM T3 MESH A5258

ตัวเครื่อง SERCOM T3 MESH A5258ตัวเครื่องด้านหน้าตัวเครื่องด้านหลังตัวเครื่องด้านบนตัวเครื่องด้านล่างตัวเครื่องด้านซ้าย


ตัวเครื่องด้านขวาสถานะไฟของ T3 MESH A5258


อุปกรณ์ในกล่อง ประกอบด้วย