รูปและรายละเอียดของ ZTE F688

ตัวเครื่องด้านหน้า

ตัวเครื่องด้านหลัง

ตัวเครื่องด้านบน

ตัวเครื่องด้านล่าง

ตัวเครื่องด้านซ้าย

ตัวเครื่องด้านขวา

สถานะไฟของ ZTE F688​

อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย​