ตัวอย่างใบแจ้งค่าบริการทรูออนไลน์ รูปแบบบิลปกติ

คุณสามารถดูตัวอย่างการคำนวนค่าบริการบนหน้าบิล สำหรับใบแจ้งค่าบริการแบบบิลปกติที่ได้รับ