รูปและรายละเอียดของ SERCOM T3 ST-244F (สีขาว)

ตัวเครื่องด้านหน้าตัวเครื่องด้านหลัง


ตัวเครื่องด้านบนตัวเครื่องด้านล่างตัวเครื่องด้านซ้ายตัวเครื่องด้านขวาสถานะไฟของ SERCOM T3 ST-244F


อุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย