รูปและรายละเอียดของ SERCOM T3 ST-244F (สีดำ)

ตัวเครื่องด้านหน้าตัวเครื่องด้านหลังตัวเครื่องด้านบนตัวเครื่องด้านล่างตัวเครื่องด้านซ้ายตัวเครื่องด้านขวาสถานะไฟของ SERCOM T3 ST-244Fอุปกรณ์ภายในกล่อง ประกอบด้วย