การตั้งค่า TurboSpeed เพื่อใช้งาน True DDNS กับกล้องวงจรปิด

ตรวจสอบค่า IP Address และ Port ของกล้องวงจรปิด เพื่อนำไปตั้งค่า Forward Port ที่ Router

  1. ​ตรวจสอบการตั้งค่าที่ DVR ซึ่งเป็นเครื่องเก็บข้อมูลจากทุกๆกล้องภายในบ้านเอาไว้ (ยกตัวอย่างกล้องวงจรปิดของ Watashi)
    • พิมพ์ IP Address ของเครื่อง DVRที่ Browser จากตัวอย่างจะเป็น192.168.1.108 แล้วกด Enter จะพบหน้าจอให้ Login เข้าระบบ > ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของเครื่อง DVR แล้วกดปุ่ม เข้าระบบ (กรณีไม่ทราบค่า IP Address, ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของ DVR ให้สอบถามกับทางช่างที่ติดตั้ง DVR)
  2. ตรวจสอบ IP Address เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย > TCP/IP : ค่า IP Address ของเครื่อง DVR คือ 192.168.1.108
  3. ​ตรวจสอบ Port เลือกเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย >การเชื่อมต่อ : ค่า Port ที่ใช้งานเป็นส่วนใหญ่ คือ
    • TCP Port : 37777 (เป็น Port ที่ใช้ตั้งค่าเพื่อดูกล้องผ่าน Application บน Smart Phone)
    • HTTP Port : 81 (เป็น Port ที่ใช้ดูกล้องผ่านเว็บ Browser)

​เข้าเว็บ True DDNS เพื่อทำการตั้งค่า

  1. พิมพ์ https://trueddns.com/login ที่ Browser แล้วกด Enter > Login ด้วย ชื่อบัญชีผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนเอาไว้ จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
  2. ​เลือกเมนู การจัดการบริการ
    • จับคู่ Port ที่จะใช้งานให้ตรงกับเครื่อง DVR
    • พอร์ต 11000 ตั้งชื่อเป็น TCP ให้ตรงกับ TCP Port ของ DVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
    • พอร์ต 11001 ตั้งชื่อเป็น HTTP ให้ตรงกับ HTTP PortDVR , คลิกที่ปุ่มด้านหลังให้เป็น ON เพื่อเปิดใช้งาน
    • เสร็จแล้วกด ยืนยันการแก้ไข

​ตั้งค่า Forward Port ที่ Router

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 > Username = admin > Password = password > จากนั้นกดปุ่ม Log In
  2. ไปที่ Advanced > Forwarding > Create IPv4
  3. ไปที่ Applications & Gaming > Port Range Forwarding
    • TCP Port
      • Local IP Address : ใส่ 192.168.1.108
      • Local Start Port / Local End Port : ใส่ 37777
      • External IP : ใส่ 0.0.0.0
      • External Start Port / External End Port : 11000
      • Protocol : เลือก TCP / UDP ตามที่ใช้งาน, ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก Both
      • Description : ตั้งชื่อ DVR1 TCP
      • Enabled : เลือก On
      • กดปุ่ม Apply , จะพบข้อมูลในตาราง > กดปุ่ม Create IPv4 อีกครั้งเพื่อตั้งค่าเพิ่ม
    • HTTP Port
      • Local IP Address : ใส่ 192.168.1.108
      • Local Start Port / Local End Port : ใส่ 81
      • External IP : ใส่ 0.0.0.0
      • External Start Port / External End Port : 11001
      • Protocol : เลือก TCP / UDP ตามที่ใช้งาน, ถ้าไม่แน่ใจให้เลือก Both
      • Description : ตั้งชื่อ DVR1 HTTP
      • Enabled : เลือก On
      • กดปุ่ม Apply

​ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ Router

  1. ไปที่ Network > DDNS
  2. หัวข้อ DDNS Service เลือก Disabled > เสร็จแล้วกดปุ่ม Apply

ปิดการตั้งค่า DDNS ที่ DVR

  1. ไปที่ ตั้งค่า > DDNS
  2. เอาเครื่องหมายถูกออก > กดปุ่ม บันทึก

​ทดสอบผลการใช้งานผ่าน Mobile Internet หรือ Internet คนละที่กับที่บ้าน

  1. ทดสอบการใช้งาน App กล้องบน Smart Phone ด้วยชื่อ Domain ที่ตั้งไว้ และ port จาก True DDNS > ถ้าตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเห็นภาพจากกล้องได้
  2. ตรวจสอบการใช้งานผ่าน Web : โดยพิมพ์ ชื่อโดเมนที่ตั้งไว้ตามด้วย :เลข Port จาก True DDNS เช่น eddie555.trueddns.com :11001 > ถ้าการตั้งค่าถูกต้องจะสามารถเข้าหน้า Web ของกล้องได้