รูปและรายละเอียดของ AP D-Link DIR-605L

ตัวเครื่องด้านบน

 

ตัวเครื่องด้านหลัง

 

ตัวเครื่องด้านขวา

 

ตัวเครื่องด้านล่าง

 

เสาสัญญาณ Wireless

 

อะแดปเตอร์ชาร์จไฟ

 

สาย LAN

 

คู่มือการติดตั้ง