การสั่ง Restart จากหน้า Config สำหรับ Cisco EPC3928D

  1. เปิด Browser พิมพ์ 192.168.1.1 แล้ว Enter พิมพ์ User Name = admin, Password = password แล้วคลิก Log In
  2. เมนูด้านบนคลิก Administration, คลิกเมนู Device Restart พิมพ์ Password = password แล้วคลิกปุ่ม Device Restart