การตั้งค่า UPnP บน DASAN H662GR (No Wireless)

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 กด Enter ใส่ Username = admin, Password = password จากนั้นกด LOGIN
  2. เมนูด้านข้าง เลือก Firewall Setup > UPnP
    • UPnP เลือก Activated
    • Auto-configured เลือก Activated
    • จากนั้นกด APPLY