การตั้งค่า Forwarding บน HUMAX HG100RE (v1.2.4)

  1. พิมพ์ 192.168.1.1 ที่ช่อง Address จากนั้นกด Enter
  2. พิมพ์ User Name = admin และ Password = password จากนั้นกด Login
  3. แถบเมนูซ้ายมือ เลือก Advanced จากนั้นเข้าไปตั้งค่าที่ Forwarding
  4. ตั้งค่าได้ตามที่ต้องการ ลูกค้าจะต้องทราบว่า ต้องตั้งค่าใดบ้าง เช่น Local IP, External IP, Start port, End port, Protocol และ Application เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกด Apply